مـــــــــرز بی تفـــــــــاوتی ها(ثابت)

اینجا بِه مَرزِ بیـ تفاوُتیـ ها رسیده ام..

دِلَم را دیگر هیچ نمیـ  لرزاند..

در مَن دِلهُره..

درمَن تَرس..

درمَن احساس مُرده است..

این روزها بیـ خیال خیــــالم شده ام..

مُنتـَظِــرم دنـــــــیـا تمام شود.....

 


♥ یک شنبه 1 تير 1393برچسب:خسته از دنیا, ساعت 9:29 توسط Alireza

روزهای برزخی

خدایــــــــا...!!

کاش اعتراف کنی...

جهنمی در کار نیست،

برای من...

همین روزهای برزخی زمین کافیست...!!


♥ پنج شنبه 12 تير 1393برچسب:خسته از دنیا, ساعت 11:35 توسط Alireza

غــمــگــیــنـــم

غــمــگــیــنـــم

هـمــانــنــد

جــوانی کـــه از خــواب تـــرســنــاک بــیــدار شــد و

فــهــمــیــد زندگی اش از خــواب وحــشتــنــاکــتـر اسـت . . .

 


♥ سه شنبه 10 تير 1393برچسب:خسته از دنیا, ساعت 12:47 توسط Alireza

آغوش گرم


آغـــ ـوش گــَ ـرمــَم بـ ـآش


بگــ ـذآر فــَرآمـــ ـوش کــُ ـنــَم لــَحــظه هــآیی رآ کــه


دَر سـَ ـرمــآی بـــیــکــَ ـســــــــــی لَرزیـــ ــدَم

 


♥ یک شنبه 8 تير 1393برچسب:خسته از دنیا, ساعت 10:0 توسط Alireza

فقط نقاب انساטּ

نه از اومـدטּ ڪسـیـ ذوق زده میشم ،

نہ ڪسیـ از ڪنآرمـ بره حوصله دارمــ نآزشو بـخـرمــ ڪہ بـرگرده ...

مـטּ آدمــ بیـ احسآسیـ نیستمـ !

مـטּ بیـ معرفـتــ و نآمرد نیستمــ ...

فقط خستہ امــ ...

از همه چیـ !

از مردمانیـ ڪه فقط نقاب انساטּ بر صورتشاטּ زده اند…..


♥ پنج شنبه 5 تير 1393برچسب:خسته از دنیا, ساعت 10:18 توسط Alireza

حال این روزهام


♥ چهار شنبه 4 تير 1393برچسب:خسته از دنیا, ساعت 12:14 توسط Alireza

حسرت آرزو ها

زیر چشم آرزوهایم "کبود" شده است،

چه دست سنگینی دارد این "سرنوشت"...


♥ چهار شنبه 4 تير 1393برچسب:خسته از دنیا, ساعت 9:58 توسط Alireza

ﻣﺮگ ﺗﺪﺭﯾﺠﯽ

 

ﮐﻠﻤﺎﺕ ﭼﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ

ﺍﺯ ﺭﻭﺯﯼ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﻢ ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ

ﺗﻨﻬﺎ ﺳﮑﻮﺕ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻟﺤﻈﺎﺗﻢ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ

ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺭﻓﺘﻨﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺮﺩ

ﺭﺍﺳﺘﯽ ﻧَﻔَﺲ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ﯾﺎﺩﺕ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﺒﺮﯼ

ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻔﺲ ﻫﺎ ﻣﺮگ ﺗﺪﺭﯾﺠﯽ ﺍﻡ ﺭﺍ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯿ ﮑﻨﻨﺪ

 

 


♥ دو شنبه 2 تير 1393برچسب:خسته از دنیا, ساعت 10:35 توسط Alireza

تنها نیستم!

نگران شب هایم نباش...

تنها نیستم!

بالشتــم....

هق هق سکـوتم...

قرص هایـم

پاکــت سیـگارم...

لــرزش دستانـــم

همـه هستن...

تنهــا نیــستــم ......!

 


♥ شنبه 31 خرداد 1393برچسب:تنها نیستم!, ساعت 11:6 توسط Alireza

چای یا قهوه؟

چای یا قهوه؟

فرقی نمی کند

کافه چی نمی داند

تنها که باشی

تمام نوشیدنی ها

تلخ اند


♥ شنبه 31 خرداد 1393برچسب:چای یا قهوه؟, ساعت 11:0 توسط Alireza

تنهایی را دوست دارم …

تنهایی را دوست دارم

بی دعوت می آید ، بی منت می ماند ، بی خبر نمیرود


♥ جمعه 30 خرداد 1393برچسب:تنهایی را دوست دارم …, ساعت 10:42 توسط Alireza